Bazı kelimeler: Mücadele*

Mücadele kelimesinin köküne inersek “cidal” kelimesine rastlarız. Kubbealtı lugâtine göre mücadele şöyle açıklanmış:

“(ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ) i. (Ar. cedel “tartışmak”tan mucādele)

1. Bir mesele üzerinde karşılıklı tartışma, uğraşma, didişme: Orada parlamentoda iktidarla muhâlefet birbiriyle münâkaşa, hatta mücâdele eder (Burhan Felek). Manzûmenin züppe vâli ile ilgili kısmında mektepli medreseli mücâdelesiyle de karşılaşıyoruz (Kaya Bilgegil). Okumaya devam et “Bazı kelimeler: Mücadele*”